sobota, 30 września 2017

Uroczystość koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej w Irkucku

Diecezja św. Józefa w Irkucku, przeżyła przepiękną uroczystość - koronację figury Matki Bożej Fatimskiej w katedrze w Irkucku - 20 sierpnia 2017 r.
Figura Matki Bożej wznosi się nad drzewem dębu, którego korona drzewa ma z liści kształt terytorium Rosji. Drzewo i postać Maryji jest złota.
Uroczystość zgromadziła wiernych z całej diecezji. Uczestniczyło w niej pięciu biskupów i 32 kapłanów.
Koronacji dokonał Ks. Bp. Cyryl Klimowicz i poprzednik jego Ks. Bp. Jerzy Mazur. Cała uroczystość była doniosła i wzruszająca.
Wspomnę tylko że cała Rosja od Kaliningradu gdzie poświęcono sanktuarium M. B. Fatimskiej po Kamczatkę jest usiana figurami M. B. Fatimskiej i trwa na modlitwie, oddając się Jej w opiekę.
A oto reportaż fotograficzny:

A lato tego roku było ...

Szczęść Boże!
Pozdrawiam serdecznie, po dłuższej nieobecności, wszystkich przyjaciół wspólnoty parafialnej w Pietropawłowsku Kamczacki.
Jakie było lato tego roku? Pochmurne i deszczowe, temperatura 17-18 st. C.
Część parafian wyjechała a turystów zachodzących do kaplicy było mało.
Wszystkim pamiętającym o nas w modlitwie z serca dziękujemy. Podczas Mszy św. polecamy modlitwie Was.
Do usłyszenia!
Z Bogiem.