środa, 15 lutego 2017

Dziękujemy za dar modlitwy i pamięci !!!

NASI  DRODZY  PRZYJACIELE !

Z serca dziękujemy Wam - to znaczy, moi parafianie i ja osobiście. Za życzliwość, modlitwę i wsparcie okazywane nam, od momentu mojego przyjazdy na Kamczatkę i rozpoczęcia prowadzenia blogu, to jest od 1,5 roku.
Przez ten czas "głos z krańców ziemi" dotarł do wielu osób rozsianych po całej ziemi. Pozwólcie, że wymienię je. Niech to będzie zarazem pozdrowienie i zapewnienie o naszej modlitwie i wdzięczności za Wszą dobroć.
I tak Wspólnota z Pietropawłowska zagościła w:
Polsce, Rosji, Australii, Francji, Stanach Zjednoczonych, Ukrainie, Kenii, Litwie, Wietnamie, Niemczech, Hiszpanii, Indonezji, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Brazylii, Albanii, Kanadzie, Portugalii, Indii, Filipinach, Kambodży, Łotwie, Holandii, Taiwanie, Austrii, Islandii, Rumunii, Węgrzech, Kazachstanie, Estonii, Belgii, Białorusi, Szwecji, Angoli, Finlandii, Laosie, Malezji i w innych krajach.
Niech Bóg Was błogosławi i chroni a Niepokalane Serce Maryi otacza opieką.

Dołączyły do nas Boliwia, Japonia, Singapur  (02.02.19), Turkmenistan  (06.02.19), Japonia,  Włochy, Kolumbia, Ekwador  (15.02.19), Hong Kong (29.03.19), Indonezja (02.04.19), Uzbekistan (02.05.19).

Z pozdrowieniami kilka zdjęć.
Katolicka Wspólnota Ormiańska na Kamczatce

Teren Kamczatki zamieszkały jest przez wiele narodowości. Jak pisałem na początku blogu, przybywali tutaj ludzie do pracy z wszystkich zakątków dawnego Związku Radzieckiego i pozostali tu na stałe. Wśród nich jest duża grupa pochodzenia armeńskiego. Zachowują oni tradycję i wiarę swoich Ojców. Należą do Katolickiego Obrządku Ormiańskiego a część z nich do Apostolskiego Prawosławnego Kościoła Ormiańskiego.
W połowie stycznia, po raz pierwszy w historii, przyleciał katolicki kapłan Ormiański. Spotkał się ze swoją wspólnotą i odwiedził naszą kaplicę. Po naszym spotkaniu, zaprosił wszystkich Ormian do uczestnictwa w życiu religijnym w naszej wspólnocie. Większość z nich urodziła się już na Kamczatce.
Obrzęd Mszy św. w obrządku ormiańskim, różni się od naszej liturgii, nie tylko językiem, ale także szatami liturgicznymi i przebiegiem Eucharystii. Różni się także od Mszy św. prawosławnej i to chyba bardziej niż katolickiej.
Boże Narodzenie - 2016 r.

Jak obyczaj każe, w wieczór wigilijny cała rodzina zasiada do wspólnego stołu. Nasza wspólnota parafialna w Pietropawłowsku jest jak jedna większa rodzina. Dlatego do wszystkich Parafian skierowałem zaproszenie na wspólną wigilię przed Pasterką. Część osób odmówiło bo mają swoje rodziny i tam zasiadają do stołu, ale część odpowiedziała. O godzinie 18.00 rozpoczęła się Wigilia śpiewem "Wśród nocnej ciszy" (po rosyjsku), potem przeczytaliśmy Ewangelię i po życzeniach dzielenie się opłatkiem. Każdy tradycyjnie przyniósł wigilijną potrawę na wspólny stół. Gdy byliśmy już najedzeni, rozpoczął się półgodzinny śpiew kolęd. Przed 21.00 zaczęli schodzić się pozostali parafianie i gdy byliśmy gotowi rozpoczęła się Uczta Eucharystyczna.
A jak było, sami popatrzcie!